آنچه در مجمع عمومی عادی سالیانه تامین سرمایه دماوند گذشت

در مجمع عمومی شرکت تامین سرمایه دماوند، مدیرعامل شرکت، میثم فدایی، اظهار کرده است که شرکت برای بهبود نسبت‌ها و شاخص‌های عملکردی خود به منظور بهره‌مندی بهتر سهامداران تلاش می‌کند. با ROA ۳۳ درصدی، رشد سود خالص ۸۳ درصدی و رشد قیمت سهام ۳۴ درصدی، شرکت توانسته است شاخص‌های عملکردی خود را بهبود بخشد.

درآمد‌های عملیاتی شرکت از ۵۴۳ میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۱۱۶ میلیارد تومان افزایش یافته و رشد ۱۰۵ درصدی را نشان داده است. سود خالص نیز از ۳۲۸ میلیارد تومان به ۶۰۳ میلیارد تومان افزایش یافته و با رشد ۸۳ درصدی همراه شده است.

میثم فدایی بیان کرده است که شرکت تاکنون توانسته است تراز ۲۰۰ میلیارد تومان وجه نقد حاصل از عملکرد را افزایش دهد و در جهت ثبت افزایش سرمایه در اواسط دی ماه سال جاری تلاش می‌کند.

درباره نرخ بازده دارایی‌ها، فدایی اظهار داشته که نرخ بازده دارایی‌ها در سال گذشته ۲۱ درصد بوده و امسال به ۳۳ درصد افزایش یافته است. او همچنین به رشد چشمگیر نرخ بازده حقوق مالکانه، ROA و ROE اشاره کرده و تاکید کرده است که شرکت تامین سرمایه دماوند تاکنون در حدود دو سال فعالیت دارد و توفیق‌های چشمگیری را در حوزه‌های مختلف کسب کرده است.

در مورد تغییرات سرمایه شرکت، فدایی اعلام کرده که سرمایه اولیه شرکت از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و برنامه‌های افزایش سرمایه تا ۱۴۰۰ میلیارد تومان نیز در جریان است.

در زمینه فعالیت‌های اصلی شرکت، او به تنوع درآمدی و اهمیت آن برای جلوگیری از تحمیل خطرات یکنواخت به شرکت اشاره کرده است. همچنین، او به تلاش‌های شرکت برای کاهش نوسانات شدید درآمدی اشاره کرده و نکته مهمی را ذکر کرده که تامین سرمایه دماوند به عنوان یک شرکت جوان، تاکنون عملکرد بهتری نسبت به بسیاری از همتایان با سابقه داشته است.

در ادامه، مدیرعامل به رتبه‌بندی شرکت در شاخص‌های ROE و ROA اشاره کرده و افتخار برتری در این زمینه‌ها را بیان کرده است. او از وفاداری سهامداران به شرکت خود سخن گفته و در پایان اعلام کرده که سود سهامداران خرد در آینده نزدیک و سود سهامداران عمده در دو ماه و نیم آینده پرداخت خواهد شد.