صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند با استفاده از منابع در اختیار خود مطابق با دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اقدام به انجام عملیات بازارگردانی اوراق بهادار می‌کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تهدید دامنه نوسان قیمت اوراق بهادار است.

از جمله مزایای صندوق لاجورد دماوند

  1. ارائه خدمات مشاوره‌ای و تحلیلی پیرامون شرایط بازار و سهام شرکت موضوع بازارگردانی
  2. تعامل با سهامدار عمده و ناشر و بررسی عملکرد شرکت و تاثیر آن بر روی قیمت سهام
  3. وجود سبد کاملی از انواع گزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمدثابت برای مانده وجوه نزد بازارگردان
  4. انتشار قراردادهای اختیار معامله خرید بر روی سهام موضوع بازارگردانی