تأمین مالی شیوه ایست که به مصرف­کنندگان، سرمایه­گذاران و کسب و کارهای بخش خصوصی و دولتی این امکان را می­دهد تا برای تأمین بخشی از سرمایه مورد نیاز خود در بستر پولی و مالی کشور توسط بانک­ها و شرکت­های تأمین سرمایه، اقدام به تأمین مالی نمایند. تأمین مالی حلقه­ی گمشده بازدهی مجموعه­هایی است که علی­رغم داشتن مهارت کافی در سرمایه­گذاری و راه اندازی کسب و کار، در تأمین وجوه کافی جهت بهره­برداری از طرح­ها و فعالیت­های عملیاتی با مشکل روبه روست.