تأمین مالی مبتنی بر سرمایه فرآیندی است که شرکت‌ها به منظور توسعه فعالیت‌های خود، ارتقای جایگاه اعتباری شرکت در برابر سایر رقبا، بهبود و اصلاح ساختار سرمایه و دستیابی به منابع مالی بلندمدت، وجوه مورد نیاز خود را از طریق افزایش سرمایه تأمین می‌­نمایند. افزایش سرمایه شامل افزایش سرمایه از محل اندوخته‌­ها/ سود انباشته، مطالبات حل شده و آورده نقدی سهامداران، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی است.

نام شرکت: گروه مالی نماد غدیر

میزان افزایش سرمایه: 13 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: گروه مالی نماد غدیر

میزان افزایش سرمایه: 7،500 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر

میزان افزایش سرمایه: 3 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: پتروشیمی شیراز

میزان افزایش سرمایه: 10 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: پالایش نفت تبریز

میزان افزایش سرمایه: 20 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: ایران ترانسفو

میزان افزایش سرمایه: 11 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: پتروشیمی بوعلی

میزان افزایش سرمایه: 10 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: موتوژن

میزان افزایش سرمایه: 5،858 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: سیمان مند دشتی

میزان افزایش سرمایه: 1،450 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: فولادمبارکه

میزان افزایش سرمایه: 280 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: زرین پرشیا

میزان افزایش سرمایه: 6 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: پالایش نفت شیراز

میزان افزایش سرمایه: 9 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: موتوژن

میزان افزایش سرمایه: 13 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: پتروشیمی پارس

میزان افزایش سرمایه: 470 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس

میزان افزایش سرمایه: 24 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

میزان افزایش سرمایه: 1320 میلیارد ریال

نام شرکت: سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

میزان افزایش سرمایه: 700 میلیارد ریال

نام شرکت: نفت بهران

میزان افزایش سرمایه: 6،050 میلیارد ریال

نام شرکت: سنقر

میزان افزایش سرمایه: 4،200 میلیارد ریال

نام شرکت: ارغوان گستر ایلام

میزان افزایش سرمایه: 10 میلیارد ریال