تأمین مالی مبتنی بر سرمایه فرآیندی است که شرکت‌ها به منظور توسعه فعالیت‌های خود، ارتقای جایگاه اعتباری شرکت در برابر سایر رقبا، بهبود و اصلاح ساختار سرمایه و دستیابی به منابع مالی بلندمدت، وجوه مورد نیاز خود را از طریق افزایش سرمایه تأمین می‌­نمایند. افزایش سرمایه شامل افزایش سرمایه از محل اندوخته‌­ها/ سود انباشته، مطالبات حل شده و آورده نقدی سهامداران، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی است.

نام شرکت: گروه مالی نماد غدیر

میزان افزایش سرمایه: 77 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: پتروشیمی بوعلی

میزان افزایش سرمایه: 10 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر

میزان افزایش سرمایه: 3 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: پتروشیمی شیراز

میزان افزایش سرمایه: 10 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: پالایش نفت تبریز

میزان افزایش سرمایه: 20 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: ایران ترانسفر

میزان افزایش سرمایه: 10 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: زرین پرشیا

میزان افزایش سرمایه: 6 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: پالایش نفت شیراز

میزان افزایش سرمایه: 9 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: موتژن

میزان افزایش سرمایه: 13 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: پتروشیمی پارس

میزان افزایش سرمایه: 470 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس

میزان افزایش سرمایه: 24 هزار میلیارد ریال

نام شرکت: شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

میزان افزایش سرمایه: 1320 میلیارد ریال