مدیرعامل تامین سرمایه دماوند”ارغوان” را معرفی کرد/زمینه فعالیت، مزایا و تفاوت های “ارغوان” با دیگر صندوق های جسورانه

مدیران عامل تامین سرمایه دماوند و سرمایه گذاری دی ضمن معرفی صندوق سرمایه گذاری جسورانه در شرف تاسیس ارغوان درباره تفاوت آن با سایر صندوق ها و زمینه فعالیت آن توضیحاتی ارائه کردند.

انتشار موفقیت آمیز اوراق مرابحه ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریالی

دومین تامین مالی سال جاری “شرکت تامین سرمایه دماوند” با انتشار ۱۰،۰۰۰میلیارد ریال اوراق مرابحه با موفقيت انجام شد. به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه دماوند، امروز سه شنبه هفتم تیر ماه ۱۴۰۱، دومین تامین مالی سال جاری “شرکت تامین سرمایه دماوند” با موفقيت انجام شد.مشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردان اوراق مرابحه […]