صندوق درآمد ثابت نیلی دماوند

صندوق نیلی دماوند نیز یکی از صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله در شرکت تامین سرمایه دماوند است که در تاریخ 23/12/1401 فعالیت خود را آغاز کرده است. این صندوق از ابتدای فعالیت خود تاکنون بیش از  26 درصد بازدهی کسب کرده است. همچنین این صندوق با ترکیب دارایی اوراق بهادار با درآمد […]