رشد ۴۰۰درصدی سود خالص شرکت تامین سرمایه دماوند

تامین سرمایه دماوند بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ سود خالص ۳۵۰۰ میلیارد ریالی را شناسایی کرده که با رشد ۴۰۰ درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی همراه بوده است.

تامین سرمایه دماوند بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ سود خالص ۳۵۰۰ میلیارد ریالی را شناسایی کرده که با رشد ۴۰۰ درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی همراه بوده است.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه دماوند، بر اساس اطلاعات منتشره در سامانه کدال  شرکت سود خالص (حسابرسی نشده) در دومین سال فعالیت کامل خود با ۴۰۰ درصد رشد از ۷۰۰ میلیاردریال در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به ۳۵۰۰ میلیارد ریال در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ افزایش یافته است.

رشد سود شرکت عمدتاً از محل انتشار مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق شرکتی و دولتی، کارمزد ناشی از افزایش دارایی تحت مدیریت صندوق­های سرمایه­ گذاری درقالب۶ صندوق فعال با ۱۴۰هزار میلیارد ریال، درآمد حاصل از سرمایه­ گذاری ها و درآمد ارائه انواع خدمات مشاوره مالی بوده است. شایان ذکر است سرمایه شرکت در این سال ۷۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.

برای دریافت صورت های مالی حسابرسی نشده شرکت تامین سرمایه دماوند منتههی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ اینجا را کلیک کنید.