تامین سرمایه دماوند۵،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه منتشر می کند

روز دوشنبه، چهارم مهر ماه انتشار۵،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی غرب با تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی تامین سرمایه دماوند انجام خواهد شد.

روز دوشنبه، چهارم مهر ماه انتشار۵،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی غرب با تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی تامین سرمایه دماوند انجام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه دماوند، روز دوشنبه، چهارم مهر ماه ۱۴۰۱، چهارمین تامین مالی سال جاری این شرکت با انتشار ۵،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه انجام خواهد شد.
متعهد پذیره نویس و بازارگردان این اوراق مرابحه ۵،۰۰۰ میلیارد ریالی ” تامین سرمایه دماوند” است. مدت اوراق ۵ ساله،دوره پرداخت سود اوراق هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار خواهد بود.

تامین سرمایه دماوند از ابتدای فعالیت تاکنون ۹۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی از طریق انتشار اوراق انجام داده است.