آغاز پذیره نویسی صندوق حفظ ارزش دماوند از 31 مرداد تا 5 شهریور ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه دماوند، پذیره نویسی صندوق حفظ ارزش دماوند از تاریخ 31 مرداد ماه آغاز شده و تا 5 شهریور ماه ادامه خواهد داشت، صندوق حفظ ارزش دماوند از نوع سهامی به صورت صدور ابطالی است، این صندوق با استراتژی‌های متفاوت قصد دارد تا در هر وضعیتی از بازار بتواند سود کسب کند.
صندوق حفظ ارزش دماوند با تمرکز بر ابزار مشتقات راهی جدید برای سرمایه‌گذاری در بورس است.

از جمله استراتژی‌های مورد استفاده در این صندوق به شرح زیر است :
استراتژی‌های درآمدی (Income Strategies)
استراتژی‌های نوسانی (Volatility Strategies)
استراتژی‌های اهرمی (Leveraged Strategies)
استراتژی‌های غیرمستقیم (Sideways Strategies)
استراتژی‌های ترکیبی (Synthetic Strategies)
استراتژی‌های گسترش عمودی (Vertical Spread)

شما می‌توانید به راحتی با مراجعه به وب سایت قله و ثبت فیش واریزی خود اقدام به صدور این صندوق کنید.
با استراتژی برو جلو…

وبسایت قله