دریافت موافقت اصولی ۳۰ هزار میلیارد ریالی توسط شرکت تامین سرمایه دماوند

معاون تامین مالی شرکت تأمین سرمایه دماوند در خصوص جزئیات انتشار ۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق بدهی در دست انتشار «تماوند» و اخذ موافقت اصولی انتشار اوراق بدهی از سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد که تامین مالی مذکور برای دو شرکت انجام خواهد شد. معاون تامین مالی شرکت تأمین سرمایه دماونداظهار کرد: بر اساس […]