صدور موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق درآمد ثابت(مختص اوراق دولتی) تامین سرمایه دماوند

موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق درآمد ثابت(مختص اوراق دولتی) شرکت تامین سرمایه دماوند توسط اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد. به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه دماوند ، سایر تشریفات قانونی تاسیس صندوق مذکور انجام شده و این صندوق به زودی فعالیت خود را آغاز […]

بازگشایی نماد تامین سرمایه دماوند در بازار دوم فرابورس

پس از درج‌ نماد تامین سرمایه دماوند در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱بر اساس اطلاعیه فرابورس نماد”تماوند” در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ در تابلوی دوم فرابورس بازگشایی و معامله خواهد شد. به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه دماوند ، پس از درج‌ نماد تامین سرمایه دماوند در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱بر اساس اطلاعیه فرابورس نماد”تماوند” در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ در تابلوی دوم فرابورس […]