پذیره‌نویسی بزرگترین صندوق جسورانه کشور در خرداد ماه

نشست خبری، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری غدیر در خصوص راهبردهای گروه سرمایه گذاری غدیر در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان، با حضور مدیران عامل گروه مالی غدیر،سرمایه گذاری دی، تامین سرمایه دماوند و با حضور نمایندگان رسانه های مختلف کشور برگزار شد. به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه دماوند به نقل از پايگاه خبري […]