موافقت اصولی بزرگترین صندوق جسورانه کشور با مدیریت تامین سرمایه دماوند صادر شد

سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی تاسیس بزرگترین صندوق سرمایه گذاری جسورانه کشور با مدیریت تامین سرمایه دماوند را صادر کرد و با احتساب این صندوق، تعداد صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه دماوند به عدد 7 رسید. به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه دماوند به نقل از پایگاه خبری بازار […]