میلاد فروغی

آقای میلاد فروغی دانش آموخته دکترای بانکداری از دانشگاه علوم و تحقیقات و کارشناس ارشد مهندسی مالی از دانشگاه تهران هستند، ایشان علاوه بر تدریس دروس مالی، در حال حاضر مدیرعامل شرکت گسترش نوین صنعت ایرانیان (هلدینگ مالی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر) هستند. از جمله سوابق مدیریتی ایشان عضویت در هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری فرآیند، رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشمیران، عضو هیات مدیره شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان و نایب رئیس هیات مدیره شرکت تامین سرمایه دماوند است. از سوابق اجرایی ایشان نیز می‌توان به مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، مدیر نظارت بر شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، مدیر پروژه‌ها و تامین منابع صندوق ذخیره فرهنگیان، سرپرست مدیریت برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی صندوق ذخیره فرهنگیان، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، کارشناس ارشد تحلیل و ارزیابی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، کارشناس ارشد تامین مالی شرکت تامین سرمایه نوین اشاره کرد.