میثم فدائی واحد

آقای میثم فدائی واحد دانش آموخته دکترای مالی از دانشگاه علامه طباطبایی هستند، ایشان به عنوان مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره تامین سرمایه دماوند فعالیت دارند. وی پیش از این به عنوان مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، همچنین مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار حضور داشته‌اند.