حسن پورعبدالهیان

آقای حسن پورعبدالهیان دانش آموخته کارشناس ارشد حسابداری در دهه 50 از دانشکده نفت سابق (دانشگاه علامه طباطبائی کنونی) هستند. ایشان در حال حاضر رئیس و عضو هیات مدیره تامین سرمایه دماوند، عضو هیات امنای صندوق امداد ولایت، صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران هستند و از سال 1369 تاکنون، عضو هیات مدیره شرکت‌ها و نهادهای متعددی ازجمله پالایشگاه اصفهان، بانک رفاه کارگران، شرکت سیمان فارس و خوزستان، شرکت سیمان شاهرود، شرکت پارس دارو،شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری ملت، پتروشیمی امیرکبیر، شرکت داروسازی سبحان، شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر، شرکت معین کوثر، شرکت تامین سرمایه امین،شرکت لیزینگ پارسیان، شرکت قندپارس، شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا، شرکت پتروشیمی فارس، شرکت توسعه صنایع بهشهر، هلدینگ ساختمان کمیته امداد، صندوق امداد ولایت و سرمایه‌گذاری آتیه بوده‌اند.