صندوق گیتی (گارانتی) دماوند

صندوق تضمین اصل سرمایه گارانتی دماوند یکی از صندوق‌های مختلط تامین سرمایه دماوند است که در تاریخ 1402/04/31 فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با تخصیص دادن سرمایه به صورت 40% در اوراق و سپرده بانکی و 60% در سهام و بازار مشتقات، علاوه بر تضمین اصل سرمایه، همواره بازدهی متناسب با شاخص بورس […]