کسب بیش از 15درصد بازدهی در 6ماهه


حفظ ارزش دماوند در بازده 3ماه و 6ماهه در راس جدول بازدهی قرار گرفته است
صندوق حفظ ارزش دماوند، از نوع سهامی و به صورت صدور ابطالی است. این صندوق بعنوان اولین صندوق مبتنی بر مشتقات بازار سرمایه در تاریخ 30مهر 1402فعالیت خود را شروع کرده است.
وضعیت این صندوق، نشان دهنده آن است که تقریبا از ابتدای تاسیس تاکنون همواره عملکرد خوبی از خود نشان داده است و با کسب 42/15درصد بازدهی در6ماهه و 14/6درصد بازدهی در 3ماهه در راس بازدهی صندوق‌های سهامی قرار گرفته و حتی بازدهی بالاتری ازشاخص به دست آورده است.
حفظ ارزش با استفاده از ابزار مشتقه در بازار سرمایه به دنبال دو هدف است، در ابتدا حفظ اصل سرمایه و هزینه فرصت دارندگان واحد صندوق و بعدی کسب بازدهی همگام با بازارهای مالی.
همچنین استراتژی‌های درآمدی، استراتژی‌های نوسانی، استراتژی‌های اهرمی، استراتژی‌های غیرمستقیم، استراتژی‌های ترکیبی و استراتژیِ های گسترش عمودی از جمله استراتژی‌های این صندوق برای دستیابی به اهداف است.
بنابراین می‌توان اینگونه گفت که هدف این صندوق در واقع کسب سود با استراتژی‌های متفاوت در هر وضعیتی از بازار است.
همچنین از دیگر مزایای این صندوق سرمایه‌گذاری آسان است چرا که سرمایه گذار به راحتی می‌تواند وارد سامانه قله شود و اقدام به سرمایه گذاری کنید