شرکت‌ها برای گسترش فعالیت خود به منابع مالی جدید نیاز دارند. این منابع مالی معمولاً از طریق استقراض از بانک یا از طریق عرضه سهام تأمین می‌شود. تأمین مالی از طریق استقراض مشکلات زیادی دارد. اما بورسی شدن شرکت‌ها، امکان تأمین مالی از طریق عرضه سهام را فراهم می‌کند. یکی دیگر از مزایای بورسی شدن این است که ارزش سهام شركت و همچنین ارزش واقعی آن بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود و صاحبان سهام نیز از مزیت تعیین روزانه ارزش دارایی‌هایشان، توسط یك بازار رسمی بهره‌مند خواهند شد.

شرکت تأمین سرمایه دماوند از آغاز فعالیت موفق به پذیرش شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به عنوان دومین عرضه بزرگ تاریخ بازار سرمایه و شرکت سرمایه­گذاری امین توان آفرین ساز و شرکت تأمین سرمایه دماوند شده است.

تأمین سرمایه دماوند

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز

گروه مالی نماد غدیر

پتروشیمی تبریز

گروه مالی مهرگان تامین پارس

فولاد غدیر نی ریز

کود شیمیایی اوره لردگان

سرمایه گذاری مهر