٪۲۲.۱ نرخ پرداخت سود ماهانه صندوق صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند

تامین سرمایه دماوند، مدیر صندوق سرمایه گذاری صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند از پیش بینی نرخ پرداخت سود ماهانه ٪۲۲.۱(معادل ۲۴.۵٪ نرخ موثر سالانه) خبر داد.

تامین سرمایه دماوند، مدیر صندوق سرمایه گذاری صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند از پیش بینی نرخ پرداخت سود ماهانه ٪۲۲.۱(معادل ۲۴.۵٪ نرخ موثر سالانه) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه دماوند،تامین سرمایه دماوند به عنوان ضامن نقدشوندگی و مدیر صندوق سرمایه گذاری صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند از پیش بینی نرخ پرداخت سود ماهانه و سالانه این صندوق خبر داد.

صندوق سرمایه گذاری شکوه اوج دماوند ۲۱ هر ماه سود را از طریق شماره حساب اعلام شده نزد سجام به حساب سرمایه گذاران خود واریز می کند.امکان سرمایه گذاری آنلاین ازطریق سامانه معاملات اورنگ دماوند با مراجعه به تارنمای www.owrang.damavand-ib.ir فراهم می باشد.