هیات مدیره تامین سرمایه دماوند، به عنوان یک گروه حرفه‌ای و متعهد، با هدف تامین منابع مالی و سرمایه برای پروژه‌های نوآورانه و صنعتی و با تکیه بر دانش و تجربه خود در راستای ارائه خدمات هر چه بهتر به بازار سرمایه و در راستای ارتقا رشد و تعالی شرایط اقتصادی کشور تلاش می‌کنند.
هیات مدیره شرکت شرکت تامین سرمایه دماوند، تشکیل شده از اعضای با تجربه و متخصص است که هدف اصلی آن‌ها اتخاذ تصمیمات استراتژیک و رهبری شرکت به سمت رشد و پیشرفت است، در ادامه بیشتر با اعضای هیات مدیره آشنا می‌شوید…

اعضای هیات مدیره