موفقیت های چشمگیرتامین سرمایه دماوند در تامین مالی و مدیریت دارایی/ تاسیس رصد خانه فناوری و شبکه نوآوری تیتانیوم

مدیرعامل گروه مالی غدیر در نشست خبری در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور گفت: در حالی که تقریبا دو سال از زمان تاسیس شرکت تامین سرمایه دماوند می گذرد

 مدیرعامل گروه مالی غدیر در نشست خبری در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور گفت: در حالی که تقریبا دو سال از زمان تاسیس شرکت تامین سرمایه دماوند   می گذرد، شاهد اتفاقات خوبی در این شرکت بودیم، یکی از این اتفاقات انتشار اوراق تامین مالی بوده که این شرکت در سال گذشته در طبقه انتشار اوراق شرکتی در بین سه شرکت تامین سرمایه برتر بازار سرمایه بوده و همچنین در حوزه جذب منایع نیز موفقیت های بزرگی را کسب کرده است.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه دماوند ،میلاد فروغی اظهار کرد: در حوزه سرمایه گذاری دانش بنیان چندین انفاق مهم رقم خورده، اخذ موافقت اصولی بزرگترین صندوق جسورانه کشور با نام صندوق جسورانه ارغوان، همچنین تاسیس رصد خانه فناوری و شبکه نوآوری تحت عنوان شرکت تیتانیوم یکی دیگر از دستاوردهای گروه مالی غدیر است. در حوزه سرمایه گذاری در گروه مالی غدیر توانستیم بازدهی مناسبی را با توجه به افت و خیز شاخص در سال جاری و سال گذشته کسب کنیم.

فروغی افزود: قصد داریم در سال جاری رتبه هایی را که در حوزه مختلف در سال گذشته کسب کردیم، حفظ کنیم و امیدواریم که امسال نتایج مطلوب تر و  مناسبی را در این بخش‌ها داشته باشیم.

 وی گفت: یکی از اولویت های ما در گروه مالی توسعه کسب وکار در بازار سرمایه است که حتما نقش موثری را ایفا خواهیم کرد و سعی می کنیم که نهادهای مالی زیرمجموعه هلدینگ را تقویت کنیم . همچنین یکی از این تصمیمات موضوع افزایش سرمایه در شرکتهای تابعه است که شاخص ترین آن، شرکت تامین سرمایه دماوند است. برنامه افزایش سرمایه را به طور مستمر در این شرکت در نظر گرفتیم. در حوزه سرمایه گذاری دانش‌بنیان و بازار گردانی نیز به همین شکل بوده و  صندوق جسورانه ارغوان را به منظور جذب منابع مالی کمک خواهیم کرد.