موافقت اصولی 9 امین صندوق سرمایه گذاری تامین سرمایه دماوند صادر شد

تعداد صندوقهای سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه دماوند با صدور موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه به 9 صندوق افزایش یافت.

تعداد صندوقهای سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه دماوند با صدور موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه به 9 صندوق افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه دماوند، هفته گذشته مجوز موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله (ETF) نوع دوم نیلی دماوند، مجوز فعالیت و افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند از ۵،۰۰۰ به ۴۰،۰۰۰میلیارد ریال، مجوز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری در اوراق درآمد ثابت صدور و ابطالی (مختص اوراق دولتی) ندای ماندگار دماوند با سقف ۵،۰۰۰میلیارد ریال صادر شده بود.
با صدور این مجوزها تعداد صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه دماوند به 9 صندوق با دارایی تحت مدیریت ۱۴۰،۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
لازم به ذکر است، صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند(درآمد ثابت) با نماد سپیدما، صندوق سرمایه گذاری اوج دماوند(سهامی) با نماد اوج، صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند (مختلط قابل معامله) با نماد گنبد، صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند سال گذشته تاسیس شده و فعالیت خود را آغاز کرده اند و در هفته سوم شهریورماه 1401 فعالیت صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند آغاز و همچنین پذیره نویسی صندوق ندای ماندگار دماوند نیز انجام شد و تعداد صندوق های فعال تامین سرمایه دماوند به ۵عدد رسید.
پیش از این موافقت اصولی صندوق جسورانه ارغوان نیز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردیده بود.فعالیت ۴ صندوق جدید طی هفته های آتی اغاز خواهد شد.