موافقت اصولی هشتمین صندوق سرمایه گذاری تامین سرمایه دماوند صادر شد

موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت قابل معامله نیلی دماوند صادر شد و تعداد صندوقهای سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه دماوند به ۸ صندوق افزایش یافت

موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت قابل معامله نیلی دماوند صادر شد و تعداد صندوقهای سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه دماوند به ۸ صندوق افزایش یافت
به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه دماوند، با انجام شدن تشريفات قانونی، مجوزهای زیر در خصوص صندوق های تحت مدیریت شرکت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد:
۱- صدور موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله (ETF) نوع دوم نیلی دماوند،
۲- صدور مجوز فعالیت و افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند از ۵،۰۰۰ به ۴۰،۰۰۰میلیارد ریال،
۳- صدور مجوز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری در اوراق درآمد ثابت صدور و ابطالی (مختص اوراق دولتی) ندای ماندگار دماوند با سقف ۵،۰۰۰میلیارد ریال،
با صدور این مجوزها تعداد صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه دماوند به ۸ صندوق با دارایی تحت مدیریت ۱۴۰،۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
لازم به ذکر است، صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند(درآمد ثابت) با نماد سپیدما، صندوق سرمایه گذاری اوج دماوند(سهامی) با نماد اوج، صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند (مختلط قابل معامله) با نماد گنبد، صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند سال گذشته تاسیس شده و فعالیت خود را آغاز کرده اند و با آغاز فعالیت صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند تعداد صندوق های فعال تامین سرمایه دماوند به ۵عدد می رسد.
پیش از این موافقت اصولی صندوق جسورانه ارغوان نیز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردیده بود.
فعالیت ۴ صندوق جدید طی هفته های آتی اغاز خواهد شد.