مدیریت دارائی

تامین سرمایه دماوند خدمات مدیریت دارائی را در دو بخش سبدگردانی اختصاصی و صندوق ها ارائه می دهد، بسیاری افراد تمایل دارند به دلایل مختلفی همچون ضیق وقت، این خدمات را از یک سبدگردانی اختصاصی دریافت کنند.
هدف از ارائه خدمات در بخش صندوق سرمایه‌گذاری فعال بر روی سهم‌های با ارزش بازار بالا و ارزنده به منظور کسب بازدهی بیشتر از بازار است. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله سپید دماوند با نماد سپیدما و صندوق سرمایه گذاری “اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند” در حال حاضر خدمات به همراهان ما در مجموعه تامین سرمایه دماوند ارائه می دهند.