مجوز افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند به 3000میلیارد تومان صادر شد

[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]مجوز افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله سپید دماوند از 1000 به 3000 میلیارد تومان صادر شد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه دماوند، با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، در حالی سقف صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله سپید دماوند از 1000 به 3000 میلیارد تومان افزایش یافت که این صندوق بر اساس اطلاعات سایت https://www.fipiran.com طی 3 ماهه اخیراز منظر بازدهی در رتبه دوم در بین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت قرارداشته است.

شعاراصلی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت «سپیدما» سودآوری پایدار، نقدشوندگی آسان ومدیریت حرفه ای است و متولی و بازارگردان آن تامین سرمایه دماوند است.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله سپید دماوند طی سه ماه اخیر به منظورکسب بازدهی بر سهام DPSمحورو با نقدشوندگی بالا تمرکزداشته و توانست دررتبه دوم بازدهی طی سه ماهه اخیر قرار گیرد.

شایان ذکر است، سهامداران اصلی تامین سرمایه دماوند(متولی و بازارگردان صندوق سپید دماوند) شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان وابسته به سرمایه گذاری غدیرهستند که حدود 70 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]