مجمع عمومی فوق‌العاده «تماوند» در روز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه برگزار شد.

مجمع عمومی فوق العاده تامین سرمایه دماوند جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و تغییر در اساسنامه برگزار شد که در این مجمع ، سرمایه شرکت از 7 هزار میلیارد ریال به 14 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

میثم فدایی مدیرعامل تامین سرمایه دماوند و دبیر مجمع فوق العاده، در زمینه افزایش سرمایه تماوند گفت: این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و آورده نقدی بوده است.

وی گفت: اهداف این افزایش سرمایه رعایت حداقل سرمایه شرکت‌های تامین سرمایه، اصلاح و تقویت ساختار سرمایه و نسبت کفایت سرمایه شرکت، توسعه عملیات و افزایش حجم خدمات قابل ارائه، بهره مندی از معافیت مالیاتی و… بوده است.

سهامداران تامین سرمایه دماوند عبارتند از:

  • گروه مالی غدیر
  • گروه خدمات بازار سرمایه و الگوریتم
  • شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات
  • شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن
  • شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
  • شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا
  • شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر

در پایان این مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تأمین سرمایه دماوند، با تغییر بندهای اساسنامه شرکت و تطابق آن با اصلاحات سازمان با حضور سهامداران موافقت شد.