صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت عمدتا بایست در ابزارهای با درآمد و بازدهی مشخص (همانند سپرده‌های بانکی، اوراق با درآمد ثابت و …) سرمایه‌گذاری کنند. مهم‌ترین عامل اثر گذار در این نوع صندوق‌ها نرخ بهره بوده و صندوق‌ها نیز معمولا بازدهی حوالی نرخ بهره بازار محقق می‌نمایند.

صندوق شکوه اوج دماوند

صندوق شکوه اوج دماوند یکی از صندوق‌های تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه دماوند بوده که از نوع صدور و ابطالی است. روند رشد خالص ارزش دارایی صندوق شکوه اوج دماوند در نمودار روبه رو قابل مشاهده است:

در شکل روبه رو سهم هر یک از انواع دارایی در صندوق قابل مشاهده است و با توجه به ماهیت صندوق بیشتر دارایی صندوق را اوراق و سپرده بانکی تشکیل می‌دهد:

مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق اوج شکوه دماوند:

 1. دارای پرداخت سود ماهانه
 2. نقد شوندگی بالای صندوق
 3. صدور و ابطال از طریق درگاه اینترنتی
 4. کسب بازدهی تضمین شده بدون محدودیت مبلغ سرمایه‌گذاری
 5. استفاده از پتانسیل‌های بازار مشتقه جهت کسب سود کم ریسک با بازدهی مناسب

سهم انواع دارایی از صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند با نماد سپیدما یکی از صندوق‌های تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه دماوند بوده که از نوع قابل معامله (ETF) و بدون تقسیم سود دوره‌ای است. صندوق سپیدما در حال حاضر بزرگترین صندوق بادرآمدثابت قابل معامله در بازار است. روند رشد خالص ارزش دارایی صندوق سپیدما در نمودار رو به روقابل مشاهده است:

در شکل روبه‌رو سهم هر یک از انواع دارایی در صندوق قابل مشاهده است و با توجه به ماهیت صندوق بیشتر دارایی صندوق را اوراق و سپرده بانکی تشکیل می‌دهد:

مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق سپیدما:

 1. بزرگ‌ترین صندوق ثابت قابل معامله بازار
 2. نقد شوندگی بالای صندوق
 3. امکان خرید و فروش واحدهای صندوق به صورت آنلاین
 4. کسب بازدهی تضمین شده بدون محدودیت مبلغ سرمایه‌گذاری

سهم انواع دارایی از صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری نیلی

صندوق‌های نوع دوم یکی از انواع صندوق‌های بادرآمد ثابت می‌باشند که الزام به سرمایه‌گذارای در سهام نداشته و حداکثر 5 درصد از منابع خود را در سهام می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند. مهم‌ترین عامل اثر گذار در این نوع صندوق‌ها نرخ بهره بوده و صندوق‌ها نیز معمولا بازدهی حوالی نرخ بهره بازار محقق می‌نمایند. صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم نیلی با نماد نیلی یکی از صندوق‌های تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه دماوند بوده که از نوع قابل معامله (ETF) می‌باشد.

در شکل روبه‌رو سهم هر یک از انواع دارایی در صندوق قابل مشاهده است و با توجه به ماهیت صندوق بیشتر دارایی صندوق را اوراق و سپرده بانکی تشکیل می‌دهد:

مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق نیلی:

 1. عدم سرمایه گذاری در سهام
 2. نقد شوندگی بالای صندوق
 3. امکان خرید و فروش واحدهای صندوق به صورت آنلاین
 4. کسب بازدهی تضمین شده بدون محدودیت مبلغ سرمایه‌گذاری

سهم انواع دارایی از صندوق