بخش‌های مختلف اقتصاد اثرات متفاوتی از متغیرهای کلان اقتصادی می‌پذیرند لذا درآمد و سودآوری صنایع به یک شکل تغییر نمی‌یابند و از آنجایی که قیمت سهام شرکت‌ها عمدتا تحت تاثیر درآمد و سودآوری آن‌ها است در صورت شناخت و تشخیص صنایعی که بالاترین تاثیر مثبت را می‌پذیرند می‌توان بازدهی بهتری را محقق نمود. صنعت شیمیایی یکی از صنایعی می‌باشد که عموما با افزایش نرخ ارزهای خارجی با افزایش درآمد و سودآوری مواجه می‌گردند و بصورت تاریخی رشد بالایی در قیمت سهام شرکت‌های صنعت در گذشته رخ داده است لذا تامین سرمایه دماوند در راستای کسب بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران اقدام به تاسیس صندوق بخشی پتروما که بصورت اختصاصی در صنعت شیمیایی فعالیت می‌نماید، اقدام نموده است.

از جمله مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق پتروما می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. مدیریت تخصصی منایع و سرمایه‌گذاری در سهام با بازدهی و ریسک مناسب
2. کاهش هزینه معاملاتی
3. خرید و فروش آنلاین و در لحظه
4. نقدشوندگی منابع در تمامی شرایط بازار
5. کسب بازدهی مناسب در کوتاه مدت و بلندمدت
6. کسب بازدهی صنعت شیمیایی

با توجه به آنکه سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سهام نیازمند دانش، تخصص، زمان و هزینه معاملاتی می‌باشد که طبیعتا برای بخش بزرگی از افراد در دسترس نیست، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام که سرمایه‌گذاری غیرمستقیم می‌باشد با هدف رفع این معایب تاسیس می‌گردند. صندوق سهامی اوج دماوند تحت مدیریت تامین سرمایه دماوند از نوع قابل معامله (ETF) بوده که با هدف مدیریت تخصصی منابع برای سرمایه‎‌گذاران و کسب حداکثر بازدهی تاسیس شده است.


از جمله مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق اوج می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. مدیریت تخصصی منایع و سرمایه‌گذاری در سهام با بازدهی و ریسک مناسب
2. کاهش هزینه معاملاتی
3. خرید و فروش آنلاین و در لحظه
4. نقدشوندگی منابع در تمامی شرایط بازار
5. کسب بازدهی مناسب در کوتاه مدت و بلندمدت

صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند اولین صندوق از نوع سهامی با تمرکز بر بازار مشتقات است و نحوه سرمایه‌گذاری در این صندوق بصورت صدور ابطالی است.
هدف اصلی این صندوق پیاده‌سازی استراتژی‌های متنوع در بازار مشتقات است.

استراتژی‌های مورد استفاده در این صندوق به شرح زیر است:

    

   1. استراتژی‌های درآمدی (Income Strategies)

   1. استراتژی‌های نوسانی (Volatility Strategies)

   1. استراتژی‌های اهرمی (Leveraged Strategies)

   1. استراتژی‌های غیرمستقیم (Sideways strategies)

   1. استراتژی‌های ترکیبی (Synthetic Strategies)

   1. استراتژی‌های گسترش عمودی (Vertical Spread)