صدور موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق درآمد ثابت(مختص اوراق دولتی) تامین سرمایه دماوند

موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق درآمد ثابت(مختص اوراق دولتی) شرکت تامین سرمایه دماوند توسط اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه دماوند ، سایر تشریفات قانونی تاسیس صندوق مذکور انجام شده و این صندوق به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

لازم به ذکر است، این صندوق، پنجمین صندوق سرمایه گذاری تامین سرمایه دماوند خواهد بود و چهار صندوق دیگر تماوند یعنی صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند(درآمد ثابت) با نماد سپید، صندوق سرمایه گذاری اوج دماوند(سهامی) با نماد اوج، صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند (مختلط قابل معامله) با نماد گنبد و صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند، سال گذشته تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرده بودند.