صدور موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت صدور و ابطالی تامین سرمایه دماوند

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت صدور و ابطالی شرکت تامین سرمایه دماوند را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومي تامين سرمايه دماوند، اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت صدور و ابطالی شرکت تامین سرمایه دماوند را صادر کرد.

فرایند اداری و دیگر تشریفات قانونی تاسیس صندوق مذکور در حال انجام بوده و صندوق درآمد ثابت صدور و ابطالی تماوند نیز به زودی فعال خواهد شد.

ششمین صندوق سرمایه گذاری تامین سرمایه دماوند از نوع صدور و ابطالی است و چهار صندوق دیگر تماوند یعنی صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند(درآمد ثابت) با نماد سپیدما، صندوق سرمایه گذاری اوج دماوند(سهامی) با نماد اوج، صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند (مختلط قابل معامله) با نماد گنبد، صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند سال گذشته تاسیس شده و فعالیت خود را آغاز کرده اند و موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری در اوراق درآمد ثابت(مختص اوراق دولتی) نیز طی روزهای اخیر صادر شده است.