سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت تامین سرمایه دماوند به شرح زیر است :

کارگزاری بورس بهگزین حجت الله گودرزی
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر قاسم علی جمالی
بیمه سینا مصطفی شهریاری
گسترش صنعت نوین ایرانیان حجت الله انصاری
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا حسن پورعبدالهیان

با تأمین سرمایه دماوند، در ارتباط باشید