رشد 85 درصدی درآمدهای بازارگردانی تماوند

گزارش فعالیت ماهانه خرداد ماه 1403 شرکت تامین سرمایه دماوند منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه دماوند، عملکرد تماوند از رشد 85 درصدی درآمدهای بازارگردانی در 9 ماهه منتهی به 31/03/1403 نسبت به دوره مشابه قبل حکایت دارد.

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 31 خرداد 1403شرکت تامین سرمایه دماوند که در سامانه کدال بارگزاری شده است، درآمدهای مدیریت صندوق های تامین سرمایه دماوند در این دوره به  1.250 میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه قبلی رشد 53 درصدی را به ثبت رسانده است.

همچنین می‌توان گفت این رشد به دلیل افزایش تعداد و حجم دارایی های صندوق های تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه دماوند است.

بنابراین رشد 107 درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها و اوراق بدهی شرکت تامین سرمایه دماوند نسبت به دوره مشابه قبل نشان دهنده روند پویا و فعال این شرکت است.

همچنین علت افزایش درآمد تعهد پذیره نویسی و همچنین بازارگردانی این دوره نسبت به دوره مشابه قبلی به دلیل پذیرش تعهدات اوراق جدید بوده است.