درباره ما

شورای عالی بورس در تاریخ 1398/03/01 مجوز تاسیس نخستین شرکت تامین سرمایه به صورت سهامی عام را صادر کرد، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در تاریخ 1398/10/22 موافقت اصولی خود با تاسیس شرکت تامین سرمایه دماوند را اعلام  و در تاریخ 1398/08/08 مجوز پذیره نویسی و در 1398/08/27 مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی منتشر و در یکم بهمن ماه همان سال پذیره نویسی شرکت تامین سرمایه دماوند آغاز که در نخستین روز نیز با موفقیت انجام شد.

دوازدهم بهمن ماه 1398، مجمع موسس شرکت برگزار و در تاریخ 1399/01/09 تاسیس شرکت تامین سرمایه دماوند در مرجع ثبت شرکت ها انجام و به تاریخ 25 خرداد 1399 مجوز فعالیت این شرکت صادر شد، بیستم مرداد ماه سال 1399 مجوز مشاور پذیرش و عرضه شرکت تامین سرمایه دماوند و در تاریخ 1399/07/05 مجوز سبد گردانی شرکت صادر شد.

در تاریخ 1399/09/09 نخستین مجمع عمومی عادی سالانه تماوند برگزار شد و  در تاریخ 1399/12/18 همزمان با ثبت تاسیس صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند نزد مرجع ثبت شرکت ها، مجوز فعالیت صندوق بازار گردانی لاجورد دماوند نیز صادر و 25 اسفند ماه  نیز1399 پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند با موفقیت انجام شد.

همچنین در تاریخ 1400/01/23 مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند صادر و در تاریخ 1400/02/25 مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه 250 درصدی شرکت از 2000 میلیارد ریال به 7000میلیارد ریال برگزار شد.

در 19 خرداد 1400 نخستین تامین مالی شرکت روی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت سنگ آهن گهرزمین با موفقیت رقم خورد و در تاریخ 25 خرداد نیز فرابورس موافقت خود با انتقال نماد (تماوند) به بازار دوم فرابورس را اعلام  کرد.

در 19 مهر ماه 1400اوراق اجاره 7،000میلیارد ریالی شرکت بین المللی توسعه معادن و صنایع غدیر منتشر شد و در تاریخ 25 مهرماه افزایش سرمایه 250 درصدی شرکت ثبت شد و سرمایه ثبت شده شرکت به 7،000 میلیارد ریال افزایش یافت، در تاریخ 18 آبان 1400 مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری سهامی قابل معامله اوج دماوند صادر شد، در تاریخ 26 آبان ماه 140 اوراق اجاره 20،000 میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری غدیر انتشار یافت و در تاریخ سوم آذرماه اوراق اختیار فروش تبعی شرکت امین توان آفرین ساز به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال منتشر شد، در تاریخ 27 بهمن ماه 1400، مبلغ 4 هزار میلیارد ریال اوراق اختیار فروش تبعی شرکت امین توان آفرین ساز منتشر شد.

نخستین تامین مالی سال 1401 شرکت با انتشار 11 هزار و 500 میلیارد ریال اوراق اجاره شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان با موفقیت انجام شد و در تاریخ 27 اردیبهشت 1401 نماد تامین سرمایه دماوند در بازار دوم فرابورس گشایش یافت،در تاریخ یکم خردادماه سازمان بورس موافقت اصولی انتشار نخستین اوراق مرابحه از طریق رتبه بندی را صادر کرد، همچنین در تاریخ 31 خرداد ماه 1401 موافقت اصولی تاسیس صندوق جسورانه ارغوان با سرمایه 2500 میلیارد ریال به عنوان بزرگترین صندوق جسورانه کشور صادر شد.

در تاریخ 7 تیر سال جاری، 10 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه شرکت فولاد غدیر نی ریز منتشر شد، در تاریخ نهم شهریور سازمان بورس 3 مجوز را در حوزه صندوق های سرمایه گذاری شرکت صادر کرد،  مجوزآغاز فعالیت صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت شکوه صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند و افزایش سقف این صندوق به 40 هزار میلیاردریال ، همچنین موافقت اصولی 8 امین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت قابل معامله نوع دوم نیلی دماوند و مجوز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری صدور و ابطالی مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند نیز در این روز صادر شد.

مجوزهای شرکت

با تأمین سرمایه دماوند، در ارتباط باشید