تامین سرمایه دماوند با سرمایه 7000 میلیارد ریال نخستین شرکت تامین سرمایه‌ای است که بر اساس اخذ مجوز تاسیس از شورای عالی بورس و اوراق بهادار از ابتدا به صورت سهامی عام به ثبت رسید و مابقی سهام شرکت نیز در تاریخ 1 بهمن 1398 از طریق پذیره‌نویسی در بازار فرابورس ایران به عموم عرضه شده است.
دو مجموعه خوشنام و پیشرو گروه مالی نماد غدیر و هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری سینا در مجموع 83 درصد از مالکیت شرکت را در اختیار دارند و سهامداران اصلی شرکت تامین سرمایه دماوند هستند.
شرکت تامین سرمایه دماوند در نظر دارد با تکیه بر پتانسیل و ظرفیت‌های بالای خود و حضور گسترده و فعال در بازار سرمایه با اعتماد، حفظ و ارتقای ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاران توسط مدیریت حرفه‌‍‌ای و نیروهای انسانی و متخصص و توانمند به برترین جایگاه در حوزه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری در بستری امن برسد.

سیر تحول تامین سرمایه دماوند

 • انتشار 13هزارمیلیارد ریال اوراق تبعی
 • انتشار 2هزارمیلیارد ریال اوراق سلف
 • انتشار 45هزار میلیارد ریال اوراق صکوک
 • تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری حفظ ارزش و گارانتی
 • افزایش سرمایه 10 شرکت
1402
1401
 • تاسیس صندوق درآمد ثابت شکوه اوج دماوند و صندوق مختص اوراق دولتی ندای ماندگار
 • اخذ مجوز و پذیره‌نویسی صندوق جسورانه ارغوان و صندوق درآمد ثابت با سود تقسیمی نیلی
 • تغییر نوع صندوق گیتی به صندوق پتروشیمی (پتروما)
 • انتشار 20 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه
 • انتشار ۱۱.۵ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره و انتشار ۳۹ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره سهام
 • پذیرش ۱ شرکت در فرابورس ایران و افزایش سرمایه ۵ شرکت
 • اخذ مجوز فعالیت صندوق ETF با درآمد ثابت سپید دماوند
 • اخذ مجوز فعالیت ETF سهامی اوج دماوند
 • تاسیس صندوق ETF مختلط گنبد مینای دماوند
 • انتشار ۷ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره سهام
 • انتشار ۹ هزار میلیارد ریال اوراق تبعی
 • پذیرش ۱ شرکت در فرابورس ایران
 • افزایش سرمایه ۶ شرکت
1400
1399
 • تاسیس شرکت تامین سرمایه دماوند
 • اخذ مجوز مشاوره پذیرش
 • اخذ مجوز مشاور عرضه
 • اخذ محوز سبد گردانی
 • تاسیس صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند
 • تاسیس صندوق ETF درآمد ثابت سپید دماوند
 • اخذ مجوز فعالیت صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند
 • دریافت مجوز فعالیت شورای عالی بورس
1398

مجوزهای شرکت