حضور تامین سرمایه دماوند در چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور

شرکت تامین سرمایه دماوند در چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور(بورس، بانک و بیمه) حضور می یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه دماوند، چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور از دوم تا پنجم مرداد ماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

شرکت تامین سرمایه دماوند در حاشیه این نمایشگاه و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازی برای تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری غیر مستقیم و آشنایی با ابزارهای مشتقه و تابلوخوانی اقدام به برگزاری پنل های آموزشی برای بازدیدکنندگان محترم کرده است.

تامین سرمایه دماوند از سرمایه گذاران محترم دعوت می کند تا در غرفه این شرکت واقع درمحل دائمی نمایشگاه های تهران، سالن 8و9، غرفه شماره 36 حضور به هم رسانید.