صندوق ارغوان بزرگترین صندوق جسورانه بورسی کشور با سرمایه 250 میلیارد تومانی است. هدف از تشکیل این صندوق‌، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های استارتاپی دارای پتانسیل رشد زیاد با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالا است. ماهیت پرریسک این صندوق باعث می‌شود که هیچ تضمینی بابت سود یا اصل سرمایه وجود نداشته باشد، هرچند تمهیدات لازم جهت سودآور بودن این صندوق صورت می‌گیرد. حوزه سرمایه‌گذاری صندوق جسورانه ارغوان فین تک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، پزشکی و سلامت، بایوتکنولوژی و نانو تکنولوژی است. از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در این صندوق می‌توان به تنوع بخشی پرتفوی سرمایه‌گذاری (به طور خاص صنایع نوظهور و تکنولوژی‌های پیشرفته)، سودآوری بالا (همراه با ریسک بالا)، تیم مدیریت متخصص و مجرب اشاره کرد.