تامین سرمایه دماوند ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال اوراق اجاره سهام منتشر کرد

پذیره نویسی ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با موفقیت انجام شد.

پذیره نویسی ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با موفقیت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه دماوند، امروز دوشنبه نهم آبان ماه ۱۴۰۱، چهارمین تامین مالی سال جاری این شرکت با انتشار ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق اجاره سهام با موفقيت انجام شد. این اوراق در قالب کنسرسیومی شامل ۱۹،۰۰۰ میلیارد ریال ” تامین سرمایه دماوند” و ۱،۰۰۰ میلیارد ریال تامین سرمایه امین است.

تامین سرمایه دماوند از ابتدای فعالیت تاکنون ۱۳۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی از طریق انتشار انواع اوراق انجام داده است. همچنین تامین سرمایه دماوند از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون با انتشار ۶۶ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال اوراق در رتبه نخست قرار دارد