تامين سرمايه دماوند 5 هزار ميليارد اوراق مرابحه منتشر كرد

۵ هزار میلیارد ریال،صکوک مرابحه شرکت ایران ترانسفو در نخستین روز با پذیره نویسی و بازارگردانی تامین سرمایه دماوند  با موفقیت منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي تامين سرمايه دماوند، امروز چهارشنبه بیست و سوم آذر ماه ۱۴۰۱، پنجمین تامین مالی سال جاری این شرکت با انتشار ۵،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه با موفقيت انجام شد.

صکوک مرابحه شرکت ایران ترانسفو به ارزش 5 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز این شرکت جهت خرید مواد اولیه مصرفی است.این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد.

تامین سرمایه دماوند از ابتدای فعالیت تاکنون ۱۳۵ هزار میلیارد ریال تامین مالی از طریق انتشار انواع اوراق انجام داده است. همچنین تامین سرمایه دماوند از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون با  انتشار ۷۱ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال اوراق در رتبه نخست قرار دارد.

بیشتر بخوانید:

٪۲۲.۵۴نرخ پرداخت سود آذر ماه صندوق صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند

تامین سرمایه دماوند۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق اجاره سهام منتشر کرد