موافقت اصولی بزرگترین صندوق جسورانه کشور با مدیریت تامین سرمایه دماوند صادر شد

سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی تاسیس بزرگترین صندوق سرمایه گذاری جسورانه کشور با مدیریت تامین سرمایه دماوند را صادر کرد و با احتساب این صندوق، تعداد صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه دماوند به عدد 7 رسید.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه دماوند به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، این صندوق سرمایه گذاری با سرمایه 2،500 میلیارد ریال، بزرگترین صندوق سرمایه گذاری جسورانه کشور در حال حاضر است و موضوع فعالیت آن سرمایه گذاری در شرکت های فعال در زمینه های فناوریهای مالی(فینتک)، فناوری اطلاعات و ارتباطات،پزشکی و سلامت، تجارت الکترونیک، زیست فناوری(بایوتکنولوژی) و فناوری نانو(نانوتکنولوژی) است.

موسسین اصلی این صندوق موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح، سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس، گروه مالی نماد غدیر، سرمایه گذاری دی و شرکت تامین سرمایه دماوند هستند.

30 درصد سرمایه صندوق سرمایه گذاری جسورانه ارغوان توسط موسسان تادیه شده و 70 درصد  باقیمانده نیز در زمان پذیره نویسی توسط سرمایه گذاران تادیه خواهد شد و این صندوق ظرف مدت 3 ماه آتی از زمان پس از صدور موافقت اصولی و با تکمیل و ارسال مدارک لازم پذیره نویسی و تاسیس خواهد شد.

با صدور موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری جسورانه ارغوان، تعداد صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه دماوند به عدد 7 رسید.