بازگشایی نماد تامین سرمایه دماوند در بازار دوم فرابورس

پس از درج‌ نماد تامین سرمایه دماوند در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱بر اساس اطلاعیه فرابورس نماد”تماوند” در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ در تابلوی دوم فرابورس بازگشایی و معامله خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه دماوند ، پس از درج‌ نماد تامین سرمایه دماوند در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱بر اساس اطلاعیه فرابورس نماد”تماوند” در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ در تابلوی دوم فرابورس بازگشایی و معامله خواهد شد.

لازم به ذکر است، شرکت تامین سرمایه دماوند از زیرمجموعه های «هلدینگ سرمایه گذاری غدیر» به واسطه «گروه مالی غدیر» و« بنیاد مستضعفان» به واسطه «شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا» است که این دو مجموعه حدود 70 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند.