انتقال بخشی از سهام پارسان به آپادانا ایساتیس

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر از انتقال بخشی از سهام پارسیان به شرکت آپادانا ایساتیس و رفع ابهامات آن خبر داد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر از انتقال بخشی از سهام پارسیان به شرکت آپادانا ایساتیس و رفع ابهامات آن خبر داد.
دکتر مازیار حسینی گفت: با توجه به ابهامات و اشکالات وارده بر فرآیند واگذاری دارایی‌ها، شامل بخشی از سهام دو شرکت صنعتی اسفراین و اپال سنگان به شرکت آپادانا ایساتیس از زیر مجموعه‌های هلدینگ مالی گروه سرمایه گذاری غدیر که در دوره‌های گذشته مدیریت غدیر انجام شده بود، هیات مدیره ضمن بررسی دقیق موارد، اقدام به حل بنیادین موضوع کرد.
با هماهنگی به عمل آمده با سهامدار عمده غدیر و نمایندگان سهامداران خرد، همچنین همکاری نزدیک سازمان بورس و اوراق بهادار، مبالغ پرداختی توسط شرکت مذکور با انجام کارشناسی دقیق  و رعایت کلیه تشریفات قانونی با سهام پارسان تهاتر شد.
تحقق این امر نشان دهنده اهتمام مدیران غدیر بر رعایت حقوق تمامی سهامداران، پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی و تاکید بر شفافیت و حرفه‌ای بودن در کار است.
٪۲۲.۵۴نرخ پرداخت سود آذر ماه صندوق صدور و ابطالی شکوه اوج دماوندتامین سرمایه دماوند۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق اجاره سهام منتشر کرد[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]