انتشار موفقیت آمیز اوراق مرابحه ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریالی

دومین تامین مالی سال جاری “شرکت تامین سرمایه دماوند” با انتشار ۱۰،۰۰۰میلیارد ریال اوراق مرابحه با موفقيت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه دماوند، امروز سه شنبه هفتم تیر ماه ۱۴۰۱، دومین تامین مالی سال جاری “شرکت تامین سرمایه دماوند” با موفقيت انجام شد.
مشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردان اوراق مرابحه ۱۰،۰۰۰میلیارد ریالی “شرکت فولادغدیر نی ریز” با نرخ ۱۸درصد سالانه “شرکت تامین سرمایه دماوند” است.

مدت اوراق ۴ ساله و دوره پرداخت سود اوراق هر ۳ ماه یکبار می باشد، این اوراق با هدف تامین بخشی از سرمایه در گردش به منظور خرید گندله و به پشتوانه توثیق پرتفوی از سه