انتشار اوراق شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

انتشار اوراق شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر(سهامی خاص) در بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران با موفقیت انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه دماوند، انتشار این اوراق به مبلغ ٤٠،٠٠٠ميليارد ريال توسط کنسرسیومی از نهادهای مالی انجام شد.
شرکت تامین سرمایه دماوند، عضو پیشگام کنسرسیوم تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی این اوراق، تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی ۲۵،۰۰۰میلیارد ریال را بر عهده داشته است.
توثیق سهم با کاهش وثایق بعنوان ضمانت و شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین بعنوان مشاورعرضه این اوراق هستند.
همچنین این اوراق بعنوان چهارمین اوراقی است که از ابتدای سال جاری توسط تامین سرمایه دماوند منتشر شده است.