اخبار

هدفگذاری برای افزایش دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری و حجم انتشار اوراق بدهی
دسته بندی نشده
افزایش دارایی تحت مدیریت صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند به ۱۵۰۰ میلیارد تومان
دسته بندی نشده
تامین سرمایه دماوند متعهد خرید و بازارگردان عرضه اولیه سغدیر
دسته بندی نشده
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین سرمایه دماوند ۲۸ آذر برگزار می شود
دسته بندی نشده
صندوق سرمایه گذاری اوج دماوند با نماد «اوج» سه شنبه ۱۶ آذر بازگشایی می شود
دسته بندی نشده
رتبه اول تامین سرمایه دماوند در انتشار اوراق تامین مالی شرکتی در سال ۱۴۰۰
دسته بندی نشده
گروه مالی غدیر بورسی می شود/ افزایش سهم گروه مالی غدیر در سود آوری وغدیر به ۲۰ درصد
دسته بندی نشده
عملکرد فراتر از اهداف تعیین شده در تامین سرمایه دماوند
دسته بندی نشده
انتشار ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق اجاره سهام با رتبه بندی اعتباری
دسته بندی نشده