صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند
X
صندوق سرمایه گذاری مختلط قابل معامله گنبد مینای دماوند با نماد "گنبد" با مدیریت تامین سرمایه دماوند که متولی آن موسسه حسابرسی سامان پندار است.

کلیک کنید
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند
X
صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند
X
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند
X
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپید دماوند با مدیریت شركت تامين سرمايه دماوند که متولی آن موسسه حسابرسي بهراد مشار است.

کلیک کنید
صندوق سرمایه گذاری اوج دماوند
X
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است.

کلیک کنید
صندوق سرمایه گذاری لاجورد دماوند
X
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند که مدیر صندوق تامین سرمایه دماوندو متولی صندوق‌ موسسه حسابرسی بهراد مشار است.

کلیک کنید