صندوق سرمایه گذاری مختلط
X به زودی فعال می شود
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
X به زودی فعال می شود
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم
X به زودی فعال می شود
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند
X
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپید دماوند با مدیریت شركت تامين سرمايه دماوند که متولی آن موسسه حسابرسي بهراد مشار است.

کلیک کنید
صندوق سرمایه گذاری اوج دماوند
X
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است.

کلیک کنید
صندوق سرمایه گذاری لاجورد دماوند
X
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند که مدیر صندوق تامین سرمایه دماوندو متولی صندوق‌ موسسه حسابرسی بهراد مشار است.

کلیک کنید