ترکیب سهامداران

سهامداران اصلی شرکت تامین سرمایه دماوند دو مجموعه معظم بنیاد مستضعفان و سرمایه گذاری غدیر هستند. بنیاد مستضعفان به واسطه هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا و سرمایه گذاری غدیر به واسطه هلدینگ مالی خود یعنی شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان در ترکیب تامین سرمایه دماوند قرار دارند.

از شرکت های هم گروه در بنیاد مستضعفان به عنوان یکی از دو سهامدار اصلی تامین سرمایه دماوند می توان به بانک سینا، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، نفت بهران و زمزم اشاره کرد.

از شرکت های هم گروه در سرمایه گذاری غدیر نیز می توان شرکت  گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت بین المللی صنایع و معادن غدیر، شرکت بین المللی توسعه ساختمان و پتروشیمی زاگرس اشاره کرد.

از شرکت های هم گروه در هلدینگ مالی غدیر می توان به سرمایه گذاری اعتضاد غدیر، سرمایه گذاری زرین پرشیا، خدمات بیمه سپهر ایرانیان و سرمایه گذاری آذر اشاره کرد.

از شرکت های هم گروه شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا(سهامی عام) می توان به بیمه سینا، کارگزاری بورس بهگزین، لیزینگ جامع سینا و سیناتک اشاره کرد.)